Pai Gow Strategie

Hoewel Pai Gow duidelijk een vorm van poker is, lijkt het in sommige opzichten meer op blackjack dan op poker. De meest relevante gelijkenis met blackjack is de opzet van het spel als een speler versus bankier spel, in plaats van een speler versus speler spel. Deze opzet heeft enorme gevolgen voor de aard van de strategieën die succesvol zullen zijn in Pai Gow. De beste strategie voor Pai Gow Poker is het spelen van de “House Way”, wat precies klinkt als het is. Net als bij andere spellen heeft het casino een set regels die zij moeten volgen bij het spelen, het idee van het house way volgen is dat je ook deze regels volgt. Er zijn echter eerst enkele aanvullende algemene tips voor het spelen van Pai Gow, die je goed van pas kunnen komen.

Algemene Pai Gow tips
De eerste en meest belangrijke tip voor Pai Gow is eenvoudig: speel de bankier. De kansen zijn aanzienlijk beter als je de bankier speelt dan een speler, dus als het casino waarin je speelt je deze optie geeft, zou je gek zijn deze niet te nemen. De kansen werken beter uit voor de bankier, omdat de bankier altijd een copy hand zal winnen, dus het vergroot de kans op winnen.

Leer je eigen handen te rangschikken
Iets dat zo eenvoudig lijkt, maar zo belangrijk is: je moet leren om je eigen handen te rangschikken. In sommige gevallen kunt je de dealer vragen om je hand voor je te rangschikken, maar als je een uitstekende speler wilt worden, moet je duidelijk leren hoe je dit zelf moet doen. Daarom is het trainen van je ogen om de sterkste hand op te pikken een absolute must voor Pai Gow succes.

Als je een optie hebt om de commissie vooruit te betalen (pre-pay), moet je dit doen, dit bespaart je geld op de lange termijn. Tot slot, hoe minder spelers er zijn, hoe vaker je de bankier zult spelen, die zoals gezegd de beste positie is, dus speel met zo min mogelijk spelers.

De House Way
Het is belangrijk om te onthouden dat casino’s enigszins zullen variëren in de details van hun regels en alle nieuwe spelers in een casino moeten er zeker van zijn dat zij begrijpen wat het geheel aan regels voor dat casino is. Ondanks de kleine verschillen kan de House Way als volgt worden samengevat.

In het geval dat je niets hebt, ook niet een pair in je hand, moet je je hoogste kaart nemen en deze in de vijf kaart hand pakken als een high kaart, en de tweede en de derde hoogste kaarten pakken als je twee kaart hand. Als je een pair hebt, moet je deze gebruiken in de vijf kaart hand, maar de hoogste enkele kaart die je hebt gebruiken voor de twee kaart hand. Heb je twee pair? Dan moet je ze of zien als lage pair, dat wil zeggen minder dan 6, medium pair, dat wil zeggen tussen de 7 en 10, of hoge pair.

Combinaties van pairs
Wat je moet doen, hangt af van welke combinatie je pairs zijn. Als je bijvoorbeeld 2 lage pair hebt, of een lage pair en een medium pair dan moet je ze verdelen; de enige uitzondering hierop is als je een Koning of hoger hebt en dan moet je de twee pair samen spelen in de vijf kaart hand. Als je twee paar medium pair hebt, moet je ze weer splitsen, tenzij je een Aas hebt waarbij je de 2 pair moet spelen in de vijf kaart hand. Als je een andere combinatie pair hebt, moet je ze altijd verdelen tussen de twee handen.

Een drie pair hand is veel rechtlijniger; je moet altijd gebruik maken van de hoogste pair in de twee kaart hand. Als je three of a kind hebt die wat anders is dan Azen, moet je ze in je vijf kaart hand houden; als je echter Azen hebt, moet ze splitsen, met de pair in de vijf kaart hand en de derde als een hoge Aas kaart in de twee kaart hand.

Straights en flushes
Straights en flushes hebben de neiging om min of meer dezelfde regels volgen. Als je een zes of zeven kaart straight of flush hebt, moet je de lagere kaarten in de vijf kaart hand spelen, waardoor de hoge kaarten vrij zijn voor het maken van de twee kaart hand. Als je een pair in de hand hebt, moet je altijd de hoogste gebruiken als de twee kaart hand, maar niet ten koste van de flush of straight. Als je three of a kind hebt, moet je de Pair gebruiken in de twee kaart hand en volg je de gewone regels voor twee pair, drie pair en full house.

Full House
Een Full house moet meestal worden gesplitst behalve als het een pair Tweeën is of als er een Aas-Koning is die kan worden gespeeld in de twee kaart hand. Als je twee pair en three of a kind hebt, moet je altijd de hoogste pair voor de twee kaart hand gebruiken en als je twee three of a kind hebt, moet je de hoogste three of a kind opbreken en de pair gebruiken in de twee kaart hand.

Four of a Kind
Als het gaat om four of a kind, is wat je doet in hoge mate afhankelijk van de waarde van de kaarten. Alles lager dan een 6 moet worden opgesplitst, evenals Azen; 7 tot en met 10 moeten ook worden gesplitst, behalve als je een Koning of Aas hebt die gebruikt kan worden in de twee kaart hand. Dit geldt ook voor de plaatjes, behalve natuurlijk als je een Aas hebt die gebruikt kan worden in de twee kaart hand. Als je jezelf ziet met een four of a kind met een pair of met een three of a kind moet je de pair gebruiken in de twee kaart hand.

Tot slot, als je vijf Azen hebt, moet je ze opsplitsen in een pair en three of a kind, de enige uitzondering hierop is als je ook een pair Koningen hebt in welk geval de Koningen moeten worden gespeeld in de twee kaart hand en de vijf Azen in tact moeten worden gelaten als de vijf kaart hand. Deze fundamentele Pia Gow strategie wekrt goed aan de tafel, zolang je de Pia Gow Poker regels maar goed kent.